تبلیغات
وعده دیدار.... - جدول شناساگرهای اسید و باز
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 12 آذر 1389
Indicator pH Range Quantity per 10 ml Acid Base
Thymol Blue 1.2-2.8 1-2 drops 0.1% soln. in aq. red yellow
Pentamethoxy red 1.2-2.3 1 drop 0.1% soln. in 70% alc. red-violet colorless
Tropeolin OO 1.3-3.2 1 drop 1% aq. soln. red yellow
2,4-Dinitrophenol 2.4-4.0 1-2 drops 0.1% soln. in 50% alc. colorless yellow
Methyl yellow 2.9-4.0 1 drop 0.1% soln. in 90% alc. red yellow
Methyl orange 3.1-4.4 1 drop 0.1% aq. soln. red orange
Bromphenol blue 3.0-4.6 1 drop 0.1% aq. soln. yellow blue-violet
Tetrabromphenol blue 3.0-4.6 1 drop 0.1% aq. soln. yellow blue
Alizarin sodium sulfonate 3.7-5.2 1 drop 0.1% aq. soln. yellow violet
a-Naphthyl red 3.7-5.0 1 drop 0.1% soln. in 70% alc. red yellow
p-Ethoxychrysoidine 3.5-5.5 1 drop 0.1% aq. soln. red yellow
Bromcresol green 4.0-5.6 1 drop 0.1% aq. soln. yellow blue
Methyl red 4.4-6.2 1 drop 0.1% aq. soln. red yellow
Bromcresol purple 5.2-6.8 1 drop 0.1% aq. soln. yellow purple
Chlorphenol red 5.4-6.8 1 drop 0.1% aq. soln. yellow red
Bromphenol blue 6.2-7.6 1 drop 0.1% aq. soln. yellow blue
p-Nitrophenol 5.0-7.0 1-5 drops 0.1% aq. soln. colorless yellow
Azolitmin 5.0-8.0 5 drops 0.5% aq. soln. red blue
Phenol red 6.4-8.0 1 drop 0.1% aq. soln. yellow red
Neutral red 6.8-8.0 1 drop 0.1% soln. in 70% alc. red yellow
Rosolic acid 6.8-8.0 1 drop 0.1% soln. in 90% alc. yellow red
Cresol red 7.2-8.8 1 drop 0.1% aq. soln. yellow red
a-Naphtholphthalein 7.3-8.7 1-5 drops 0.1% soln. in 70% alc. rose green
Tropeolin OOO 7.6-8.9 1 drop 0.1% aq. soln. yellow rose-red
Thymol blue 8.0-9.6 1-5 drops 0.1% aq. soln. yellow blue
Phenolphthalein 8.0-10.0 1-5 drops 0.1% soln. in 70% alc. colorless red
a-Naphtholbenzein 9.0-11.0 1-5 drops 0.1% soln. in 90% alc. yellow blue
Thymolphthalein 9.4-10.6 1 drop 0.1% soln. in 90% alc. colorless blue
Nile blue 10.1-11.1 1 drop 0.1% aq. soln. blue red
Alizarin yellow 10.0-12.0 1 drop 0.1% aq. soln. yellow lilac
Salicyl yellow 10.0-12.0 1-5 drops 0.1% soln. in 90% alc. yellow orange-brown
Diazo violet 10.1-12.0 1 drop 0.1% aq. soln. yellow violet
Tropeolin O 11.0-13.0 1 drop 0.1% aq. soln. yellow orange-brown
Nitramine 11.0-13.0 1-2 drops 0.1% soln in 70% alc. colorless orange-brown
Poirrier's blue 11.0-13.0 1 drop 0.1% aq. soln. blue violet-pink
Trinitrobenzoic acid 12.0-13.4 1 drop 0.1% aq. soln. colorless orange-red

 

Primary References:
Lange's Handbook of Chemistry, 8th Edition, Handbook Publishers Inc., 1952.
Volumetric Analysis, Kolthoff & Stenge, Interscience Publishers, Inc., New York, 1942 and 1947
ارسال توسط محمدرضا اسماعیلی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

دانلود فیلم

سایت ساز رایگان

بهراد آنلاین

کلیپ موبایل

دانلود فیلم

نرم افزار موبایل

قائم پرس

دانلود نرم افزار

http://www.boxlink.ir/modules.php?name=l&op=AddLink