تبلیغات
وعده دیدار.... - آشنایی با گوگرد
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 12 آذر 1389

موقعیت در جدول تناوبی

این عنصر در دوره سوم جدول مندلیف و در گروه ششم یعنی گروه اکسیژن قرار دارد. قبل از آن فسفر بعد از آن کلر ، بالایش اکسیژن و زیرش سلنیوم جای گرفته‌اند.[۲۰] [۲۱]

 ویژگی‌ها

گوگرد


۱۶ فسفرگوگردکلر
O

S

Se
عمومی
نام، نماد، عدد اتمی گوگرد، S، ۱۶
دسته‌های شیمیایی نافلزات
گروه، تناوب، بلوک ۱۶۳، p
ظاهر بلورهایی به رنگ زرد لیمویی.[۱]
جرم اتمی استاندارد ۳۲.۰۶۵ g•mol−1
آرایش الکترونی [‎Ne‏] ۳s۲ ۳p۴
الکترونها در هر لایه ۲،۸،۶
ویژگی‌های فیزیکی
فاز جامد ([۲])
چگالی (حدود r.t.) (آلفا) ۲.۰۷ g•cm−3
چگالی (حدود r.t.) (بتا) ۱.۹۶ g•cm−3
چگالی (حدود r.t.) (گاما) ۱.۹۲ g•cm−3
چگالی مایع در m.p. ۱.۸۱۹ g•cm−3
نقطه ذوب ۳۸۸.۳۶ K
(۱۱۵.۲۱ °C، ۲۳۹.۳۸ °F)
نقطه جوش ۷۱۷.۸ K
(۴۴.۶ °C، ۸۳۲.۳ °F)
نقطه بحرانی ۱۳۱۴ K، ۲۰.۷ MPa
گرمای تبخیر (mono) ۴۵ kJ•mol−1
ظرفیت گرمایی (۲۵ °C) ۲۲.۷۵ J•mol−۱•K−۱
ویژگی‌های اتمی
ساختار بلور اورتورومبیک
حالت اکسایش ۶, ۴, ۲, ۱ دی‌کلرید گوگرد, -۲
(اکسیدهای بسیار اسیدی می‌سازد)
الکترونگاتیویته ۲.۵۸ (مقیاس پائولی)
شعاع اتمی ۱۰۰ آنگستروم pm
متفرقه
رسانایی گرمایی (۳۰۰ K) (amorphous)
0.205 W•m−۱•K−1
انبساط حرارتی در 25(amorphous)
2×1015 µm/(m·K)
ضریب کشیدگی ۷.۷ GPa
سختی مو ۲.۰
شماره بایگانی CAS 7704-34-9
ایزوتوپ‌های برگزیده
مقالهٔ اصلی: ایزوتوپ‌های گوگرد
iso NA نیمه-عمر DM DE (MeV) DP
۳۲S ۹۵.۰۲% ۳۲S ایزوتوپ پایدار است که ۱۶ نوترون داردs
۳۳S ۰.۷۵% ۳۳S ایزوتوپ پایدار است که ۱۷ نوترون داردs
۳۴S ۴.۲۱% ۳۴S ایزوتوپ پایدار است که ۱۸ نوترون داردs
۳۵S syn ۸۷.۳۲ روز β- ۰.۱۶۷ ۳۵Cl
۳۶S ۰.۰۲% ۳۶S ایزوتوپ پایدار است که ۲۰ نوترون داردs
منابع